Algemene voorwaarden

Deelname is geheel op eigen risico.
In geval van ziekte neemt Sportmax Events contact op met de ouders.
Er is gedurende de hele week een gediplomeerde fysiotherapeut aanwezig.
De kosten van medische verzorging zijn voor rekening van de ouders.
Sportmax Events aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of vernieling van eigendommen van de deelnemers.
Wij adviseren alle deelnemers een reisverzekering af te sluiten welke geneeskundige kosten, ongevallen en schade aan bagage dekt.
Wij raden aan zo min mogelijk waardevolle voorwerpen mee te nemen.
Het verdient aanbeveling een annuleringsverzekering af te sluiten, aangezien inschrijving u tot betaling verplicht.
De kosten van een annuleringsverzekering bedragen € 20 en deze kan aangevinkt worden op het inschrijfformulier.
Bij annulering ontvangt u dan het totale inschrijfgeld retour.
Zonder annuleringsverzekering wordt in het geval van annulering om welke reden dan ook geen inschrijfgeld gecrediteerd.