De normen en waarden van Sportmax Events

Om ervoor te zorgen dat het jeugdkamp van Sportmax Events ieder jaar weer een succes is, wordt er veel waarde gehecht aan normen en waarden. De belangrijkste zijn veiligheid, respect en duidelijkheid. Hieronder worden deze normen en waarden in het kort toegelicht.

1. Veiligheid van het sportkamp

Voor een geslaagd jeugdkamp is het belangrijk dat de veiligheid van de deelnemers en begeleiders gewaarborgd wordt. Om veiligheid te garanderen, worden allerlei maatregelen genomen. Zo wordt de accommodatie voorafgaand aan het sportkamp uitvoerig getest door de brandweer. In de visie van Sportmax Events worden meer maatregelen besproken die wij nemen om te zorgen voor een gezellig, maar vooral veilig kamp.

2. Respect voor elkaar tijdens het sportkamp

Het is van groot belang dat iedereen die deelneemt aan het jeugdkamp elkaar met respect behandelt. Respect voor de deelnemers onderling, voor de begeleiders van het sportkamp en voor andere bezoekers is bij ons vanzelfsprekend. Het jaarlijkse jeugdkamp van Sportmax Events kan alleen maar succesvol zijn als iedereen elkaar op de juiste manier behandelt.

3. Duidelijke regels tijdens het sportkamp

Voorafgaand aan het jeugdkamp worden een aantal zaken duidelijk met elkaar afgesproken. Voor een vlot verloop van het sportkamp vindt Sportmax Events het belangrijk dat deze regels nageleefd worden. Duidelijkheid behoort dan ook tot een van de normen en waarden van ons jeugdkamp. Hieronder zijn de regels van Sportmax Events vermeld die de begeleiders van tevoren uitgebreid bespreken met de deelnemers:

  • Roken en alcoholgebruik passen niet bij de leeftijdscategorieën en niet bij sport en zijn daarom ten strengste verboden;
  • Een goede nachtrust is belangrijk, dus de begeleiding zal hier ’s nachts streng op toezien;
  • Het is niet toegestaan om de accommodatie te verlaten zonder begeleiding;
  • De ouders zullen worden ingelicht indien een deelnemer zich niet aan de regels houdt.